Min vision är att ha en studie- och yrkesvägledning i framkant, som speglar samhällets utvecklingar. För att nå den visionen och bidra till en studie- och yrkesvägledning av hög kvalité erbjuder jag seminarier, föreläsningar och workshops för att öka kunskap och kompetens kring uppdraget skola-arbetsliv. Vill du också utveckla din skolas undervisning med hjälp av skola-arbetsliv? Kontakta mig, jag kan bidra med värdefull input kring hur du som studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan pedagogisk personal kan arbeta med skola-arbetsliv för att utveckla undervisningen på just er skola. Det gynnar era elever i deras karriärlärande.

Inom företaget finns en bred kunskap om kontinuerlig studie- och yrkesvägledning genom hela grundskolan samt förskoleklass. Vill du få inspiration i ditt dagliga vägledningsarbete, hur du kan tänka för att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen eller hur ni kan arbeta med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar? Tveka inte att kontakta mig. Jag är nyfiken, innovativ och lösningsfokuserad!

Jag arbetar främst med grupper av studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan pedagogisk personal, men åtar mig gärna uppdrag utanför boxen. Tillsammans skapar vi ett innehåll som passar just er verksamhet!

Vad säger skollagen om studie- och yrkesvägledning?

Skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

SYVutveckling bidrar till kunskapsutveckling och opinion

Vi kan på olika sätt förändra och utveckla arbetet med skola-arbetsliv. SYVutveckling har i egenskap av sakkunnig i skola-arbetslivsfrågor medverkat i flera intervjuer och skrivit debattartiklar för att skapa opinion. SYVutveckling har bland annat medverkat i:

  • Tidskriften Elevhälsa, #2/2020 (Vägledarens roll i elevhälsoteamet och hälsofrämjande vägledning)
  • Socionomen, #7/2019 (Systematiskt arbete med skola-arbetsliv för att minska skolavhopp och socialt utanförskap)
  • Skolporten, #3/2017 (Vägledarens roll och hashtagen #vadgörsyv)
  • Skolvärlden (regelbundet intervjuad som sakkunnig i frågor som berör skola-arbetsliv)