I Verktygslådan finner du presentationer, filmer, dokument och andra viktiga och bra-att-ha-saker för en studie- och yrkesvägledare. Till exempel finner du exempel på årshjul, uppdragsbeskrivning och aktiviteter kopplade till centralt innehåll i läroplanen för grundskolan. För att öppna Verktygslådan, kontakta david@syvutveckling.se