Kompetensutveckling för en karriärvägledning i framkant!

Välkommen till SYVutveckling i Sverige! Företaget som kan karriärvägledning, med särskilt fokus på den vida och kontinuerliga vägledningen, samverkan mellan skolans professioner. En välfungerande vägledning av hög kvalité leder på lång sikt till samhällsekonomiska vinster och ökad livskvalitet.

Workshop

Jag erbjuder inspirerande workshops där vi provar konkreta metoder och aktiviteter för att komma igång med den vida vägledningen. Jag erbjuder även workshops där vi arbetar "hands on" med läroplanens kopplingar till karriärvägledning. Tillsammans skapar vi en bra grund att arbeta vidare ifrån!

Inspirationsföreläsning

Hur kan skolans professioner bygga hållbara samarbeten? Vad är ingredienserna och hur kan man tillsammans skapa ett värdeskapande och meningsfullt karriärlärande och en helhet för individen? Och hur kan du arbeta med alternativa upplägg för PRAO, när traditionell PRAO inte kan genomföras? Kom igång med skola-arbetslivsarbetet och låt elevernas framtidsresa starta!

Främjande och förebyggande

Jag erbjuder tillsammans med läraren och lärarutbildaren Charlotta Granath ett unikt föreläsningskoncept där vi arbetar framåtsyftande med vägledning. Hur kan ni i er region, kommun eller verksamhet arbeta främjande och förebyggande med studie- och yrkesvägledning?

Hur kan ni arbeta för att skapa en tryggare skolmiljö och närområde? Under 2022 inleder jag ett samarbete med Osman Cloarec (tryggareskola.se) där vi kommer erbjuda föreläsningar på temat trygghet i skolan och närområdet.

Följ min vardag på bloggen!

Deltagarna har ordet

Berit_Haugen 171128

Berit Haugen

Projektledare LärOm Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, Region Jämtland Härjedalen

"Tack David för en mycket givande dag med föreläsning och workshop! Bra inledande föreläsning och bra att vi fick steg för steg-handledning av dig när vi skulle prova själva. En inspirerande dag som fick många att våga testa användning av digitala medier och banar väg för att vidareutveckla vårt arbete med IKT i vägledningsarbetet!"

Natalie Hammarstedt

Natalie Hammarstedt

Projektledare på Framtidsverket, för Stora studie och yrkesvägledardagen

"David Spak var moderator och föreläsare på Stora Studie och Yrkesvägledardagen som Framtidsverket genomförde 26 september 2017. David är en lugn och trygg person med härlig energi på scenen. Han fångar lätt publiken och hans föreläsning involverar och skapar delaktighet. David är en problemlösare ut i fingerspetsarna och levererar med hög servicegrad. Vi på Framtidsverket rekommenderar varmt David Spak till liknande uppdrag."

Monika Fröhlich

Monika Fröhlich

Samordnare för studie- och yrkesvägledning, Utbildningskontoret Norrköpings kommun

"Inspirerande och rolig dag med dig David. Bra upplägg och du lyssnade in våra tankar och vi fick svar. Vi var en blandad grupp med gammal och ung men ändå tror jag alla fick ut något av dagen. IKT ligger i tiden och nu är även vi i Norrköping på G"

Deltagare vid workshop i Karlstad

Deltagare vid workshop i Karlstad

SYV i skolans läroplan

David Spak är otroligt kunnig på sitt område! Han är en inspiration och många idéer som jag tar med mig!

David är en person som handgripligen arbetar med det vi arbetar med och på ett begripligt sätt förmedlar sin kunskap.

David är sakkunning och lätt att lyssna på.